Naše služby

Kdo jsme a čím se zabýváme

Založili jsme firmu ITsomm@liers s.r.o. Kdo jsme a co děláme najdete v našem videu číslo jedna.

Jaké služby nabízíme

Pro koho v ITsomm@liers pracujeme, na jaké zákazníky se zaměřujeme a jaké služby jim nabízíme se dozvíte v našem druhém krátkém videu.

Na jaké zákazníky se soustřeďujeme

Dnes bychom vám rádi ve třetím videu představili, na jaké zákazníky a obory se náš tým ITsomm@liers zaměřuje.

Čím jsme pro naše zákazníky přínosem

Proč jsme v ITsomm@liers pro zákazníky přínosem vám představíme v pořadí již čtvrtém videu.
1. proč: Interní IT nemá tolik lidí, aby na projekty měli čas a pozornost (fokus). Já ano.
2. proč: V oblasti vybírání a zavádění IS se pohybuji 30 let. Mám přehled o trhu, spolupracoval jsem s mnoha dodavateli IT řešení a lidmi v těchto firmách. Najdu na trhu vhodné IT řešení pro jejich obor.
3. proč: Umím z business požadavků zákazníka připravit funkční zadání pro dodavatele IT řešení. Dohlédnu na to, aby zákazník dostal řešení, jaké potřebuje.

Co je základem úspěšné spolupráce

V pátém videu o naší společnosti ITsommeliers vám popíšu, co považujeme za základ úspěšné spolupráce.
Změna vyžaduje čas a důslednost a ta se nejlépe ukotví "rituálem" - komunikace, kontrola úkolů, řízení změn. Mou úlohou je zavést "projektový rituál".
Projekt je změna a změna znamená naučit se něco nového. To vyžaduje vystoupit z "komfortní zóny" do "zóny učení". Aby se lidé dostali do zóny učení musí věřit, že je "jistíte" a že riziko je únosné. Musí vědět JAK se v nové situaci chovat. Jak se projekt a jeho rizika řídí. Na začátku musí být společný (majitelé, manažeři, zaměstnanci, spolupracovníci) cíl – vědět PROČ projekt děláme. Mým úkolem je pak tým zákazníka, který ví PROČ, naučit JAK být partnerem dodavatelů aplikací. JAK projekt společně dokončit.

Jak pracujeme, etapy projektu

V posledním šestém videu o naší společnosti ITsommeliers vám představíme, jak pracujeme. Naše práce pro zákazníky je dlouhodobá a lze ji rozdělit na 4 etapy. V první etapě s majitelem a vedením společnosti definujeme PROČ chtějí inovovat informační systém. Druhá etapa popisuje JAK dnes společnost funguje, JAK by měla fungovat v budoucnu a JAK bude nový informační systém změny fungování podporovat, JAK budeme projekt řídit a KDO (interní tým a dodavatelé) se na projektu budou podílet. Třetí část je vlastní vedení projektu, tedy popsat CO, KDO a KDY má konkrétně udělat a zajistit, aby to udělal. Čtvrtá část je uvedení nového systému a procesů do života a zajištění jeho podpory a dalšího rozvoje.